Leeftijdsdiscriminatie in een sportfederatie

20 september 2012
Discriminatiegrond: Leeftijd

Een lid van een, door de Franse gemeenschap gesubsidieerde sportfederatie, nam aanstoot op de opgelegde leeftijdsbeperkingen (minimum 25 en maximum 70) om een mandaat te kunnen uitoegenen in de raad van bestuur van de federatie.

Na een gesprek met de sportfederatie bleek dat die maatregel getroffen werd om te voldoen aan één van de subsidievoorwaarden van de Franse Gemeenschap. Deze eist namelijk dat een bepaald quota van de raad van bestuur nog sport. Het Centrum heeft de directie van de sportfederatie ontmoet en de wetgeving omtrent leeftijdsdiscriminatie toegelicht. Na deze vergadering werden de statuten van de federatie gewijzigd om een uitzonderlijke algemene vergadering in augustus 2012. Het Centrum wees op de mogelijkheid om de opgelegde voorwaarden van de Franse Gemeenschap tegenmoet te komen op andere manieren. De leeftijdsbeperkingen werden geschrapt.