Leeftijdsgrens voor vrijwilligers in een rusthuis

2 december 2013
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd

Een rusthuis legde voor vrijwilligers een leeftijdsgrens op van 75 jaar. Door onduidelijke communicatie ontstond er verwarring over het waarom van die voorwaarde.

Enerzijds beweerde het rusthuis dat de leeftijdsgrens een voorwaarde was die de verzekeringsmaatschappij stelde. Anderzijds hield het naar eigen zeggen slechte ervaringen op na met vrijwilligers ouder dan 75 jaar.

Na de tussenkomst van het Centrum besliste het rusthuis om volledig af te stappen van de leeftijdsvoorwaarde. In plaats daarvan voert het nu regelmatig individuele begeleidingsgesprekken met zijn vrijwilligers.