Manege verwelkomt paardrijdsters met een hoofddoek

13 december 2018
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Veiligheid? Kledingvoorschriften? Unia weerlegde alle argumenten die een manege aanhaalde om paardrijdsters met een hoofddoek te weigeren. Voortaan wordt het dragen van religieuze symbolen er wel toegelaten.

Twee paardrijdsters wilden dichter bij hun woning paardrijden, en zochten daarom een nieuwe manege. Maar de manege waarbij ze aanklopten, weigerde om hen in te schrijven. De reden? Ze droegen een hoofddoek. En dat was volgens de manege niet veilig: het zou onverenigbaar zijn met de ruiterhelm die verplicht is tijdens het rijden. Bovendien wou de manege het traditionele karakter van de ruitersport respecteren in de kledingvoorschriften.  

De paardrijdsters riepen de hulp in van Unia. Wij namen contact op met de zaakvoerders van de manege, en bereikten een akkoord. De manege vermeldt nu uitdrukkelijk op haar website dat ze iedereen verwelkomt die graag wil paardrijden, zonder discriminatie. Bovendien is het dragen van religieuze symbolen toegestaan.

De zaakvoerders van de manege hebben beloofd om de keuzevrijheid te respecteren van vrouwen die om religieuze redenen een hoofddoek dragen, op voorwaarde dat die gedragen wordt op een manier die verenigbaar is met het dragen van een ruiterhelm.

Meer weten?