Onderneming kent bijkomende verlofdagen toe in functie van gezondheidstoestand en handicap

13 juli 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden

Een Waalse onderneming had in haar arbeidsreglement een artikel opgenomen waarin stond dat haar werknemers jaarlijks tot vijf dagen extra verlof kregen en dit in verhouding tot hun effectieve aanwezigheid tijdens het voorbije jaar. Bij het berekenen van de afwezigheidsdagen werd zowel rekening gehouden met de niet-gerechtvaardigde als met de gewettigde afwezigheden. Unia kreeg hierover een vraag van de vakbond en wees in een advies op het risico van discriminatie op basis van de huidige of toekomstige gezondheidstoestand en een handicap.

Onderneming kent bijkomende verlofdagen toe in functie van gezondheidstoestand en handicap

De vakbond, die zich steunde op het advies van Unia, bekwam dat er niet meer werd verwezen naar de afwezigheden omwille van de gezondheidstoestand of een handicap in de voorwaarden voor het toekennen van de verlofdagen. Ook werden de verlofdagen die eind 2016 werden afgehouden, toegekend aan de betrokken werknemers. Het artikel in het arbeidsreglement werd geschrapt en voortaan zal het toekennen van verlofdagen in de onderneming geregeld worden in een collectieve arbeidsovereenkomst.