Racistische opmerkingen door lerares

22 mei 2012
Actiedomein: SamenlevingOnderwijs
Discriminatiegrond: Racisme

Een moeder contacteerde het Centrum omdat haar dochter het mikpunt was van misplaatste, racistisch getinte opmerkingen door een lerares. Een ontmoeting op school met de directie, de moeder en de lerares had niet het verhoopte resultaat, maar leidde tot nog meer spanningen. De moeder diende vervolgens een klacht in bij de politie. Uit de getuigenis bleek dat de moeder excuses van de lerares verwachtte; als die niet volgden, zou ze haar klacht staande houden.

Tijdens een contact tussen het Centrum en de directie bleek dat de lerares bereid was om zich te verontschuldigen en spijt had dat een en ander zo was gelopen. Dankzij de tussenkomst van het Centrum kon een akkoord worden bereikt. De Procureur des Konings werd hiervan op de hoogte gebracht en het dossier kon worden afgesloten.