Toch hospitalisatieverzekering voor kind met neurologische stoornis

24 juli 2018
Discriminatiegrond: Handicap

Een moeder wil een hospitalisatieverzekering afsluiten voor zichzelf en haar dochtertje van vier met een aangeboren stoornis in het centraal zenuwstelsel. De verzekeraar wilde enkel verzekeren op voorwaarde dat de terugbetaling van alle kosten geassocieerd met het syndroom werden uitgesloten én bijkomend moest er ook een bijpremie worden betaald. Omdat het over een vage en onbegrensde uitsluiting ging, contacteerde de vrouw Unia.  

Toch hospitalisatieverzekering voor kind met neurologische stoornis

Een verzekeraar kan en mag niet én uitsluiten én tegelijk voor dezelfde uitsluitingsgrond een bijpremie vragen. Dit was duidelijk een discriminatie op basis van gezondheidstoestand en handicap. Unia adviseerde de moeder daarom om klacht in te dienen bij de verzekeraar zelf én om dit ook te signaleren bij de Ombudsdienst voor de Verzekeringen. Deze instantie onderzocht het dossier grondig en kwam tot de vaststelling dat de vrouw zelfs nog recht had op dekking van alle kosten, evenals haar dochter, door een hospitalisatieverzekering - bij diezelfde verzekeraar - afgesloten door haar laatste werkgever. Bij haar aanvraag werd dit gegeven initieel door de verzekeraar over het hoofd gezien.

De Ombudsdienst informeerde de vrouw ook nog dat ze door haar lopende aansluiting van bij de werkgever meer dan twee jaar verzekerd was en dat ze dit individueel kon overnemen zonder dat er bijkomende medische voorwaarden mochten worden gesteld. Door deze vaststelling is het dochtertje ondanks haar gezondheidstoestand toch verzekerd voor hospitalisatie.

Meer weten?