Kandidaat-huurders moeten geen loonbrief tonen

2 september 2019
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Andere gronden

De eigenaar van een appartement eiste dat kandidaat-huurders loonbrieven toonden en dus werk hadden vooraleer ze in aanmerking komen voor zijn appartement.

Zo wou hij zeker weten dat de huur elke maand betaald werd. Unia kwam tussen, want huurders selecteren op basis van het al dan niet hebben van loon, is discriminatie.

Dat de eigenaar onderzoekt of een kandidaat genoeg inkomsten heeft om elke maand de huur te betalen, is wettelijk. Maar je mag niet van een kandidaat-huurder eisen dat die werkt heeft. Er bestaan nog andere bronnen van inkomsten zoals een werkloosheidsvergoeding of  uitkering. Eigenaars hebben er geen zaken mee vanwaar het geld komt waarmee hun huur wordt betaald.  

Intussen heeft de eigenaar het appartement verhuurd aan de man die geen loonbrief had.

Wil je meer weten?