Universiteit werkt beleid uit rond redelijke aanpassingen

4 april 2017
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

In het kader van een dossier rond het weigeren van redelijke aanpassingen voor een student Handelswetenschappen met dyscalculie, nam een universiteit contact op met Unia. De universiteit legde de beslissing voor en vroeg advies.

Universiteit werkt beleid uit rond redelijke aanpassingen

Unia wees op het recht op redelijke aanpassingen, ook in het hoger onderwijs, en stelde dat een universiteit deze aanpassingen niet zonder meer kan weigeren.

Vervolgens nam Unia contact op met het SIHO (Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs). Het SIHO was bereid om de universiteit te begeleiden en te ondersteunen bij het uitwerken van een gepast beleid rond redelijke aanpassingen voor deze opleiding (en bij uitbreiding de opleiding Handelsingenieur). De universiteit ging hiermee akkoord. Het traject wordt eind april aangevat.