Vrijwilligster mag hoofddoek toch dragen

17 maart 2020

Bij het solliciteren voor vrijwilligerswerk wordt een vrouw gevraagd haar hoofddoek uit te doen. Hierop contacteert ze Unia.

Een vrouw solliciteert voor vrijwilligerswerk in een bejaardentehuis. Ze krijgt de mededeling dat ze haar hoofddoek uit zal moeten doen omwille van hygiënische redenen. De vrouw weigert en contacteert Unia. 

Door de tussenkomst van Unia wordt de volgende aanpassing gemaakt: de directie voegt in het arbeidsreglement en de personeelsbrochure toe dat het personeel een nauw aansluitende hoofddoek of haarband mag dragen, mits deze voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.

Meer weten?