Zoek Beslissing

45 Beslissingen gevonden
7 september 2015

Hof van Cassatie, 7 september 2015

Het arbeidshof in Brussel oordeelde bij arrest van 28 mei 2013 dat er geen sprake was van discriminatie op grond van leeftijd bij het ontslag van een bediende, voorheen werknemer van de ASLK. Volgens het hof was de leeftijd geen reden of criterium voor het ontslag maar enkel, in combinatie met de anciënniteit, een criterium om het einde te bepalen van de periode van versterkte bescherming tegen ontslag. Die werknemers genoten van een versterkte bescherming tegen ontslag tot ze de leeftijd van 60 jaar bereikten.

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: