Zoek Beslissing

311 Beslissingen gevonden
23 november 2021

Arbeidshof Brussel, 23 november 2021

In kantoorlokalen wordt asbest verwijderd. De betrokken bediende vraagt om op een andere locatie of thuis te mogen werken, met ondersteuning van een medisch attest, aangezien het betreden van de lokalen haar extreme angst bezorgt. Ze is afwezig omwille van ziekte en wordt uiteindelijk ontslagen. De werkgever geeft hiervoor een aantal redenen op die vreemd zijn aan haar gezondheidstoestand. In eerste aanleg wordt haar vordering voor discriminatoir ontslag ongegrond verklaard.
17 juni 2021

Grondwettelijk Hof, 17 juni 2021

De prejudiciële vraag luidde: « Schenden de artikelen 10 en 11ter, § 1, 5de lid van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in de mate de in deze artikelen vervatte verboden van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet) en opeenvolgende vervangingsovereenkomsten (artikel 11ter, § 1, 5de lid van de Arbeidsovereenkomstenwet), niet kunnen toegepast worden wanneer er een opeenvolging is van arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten ?”.

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: