Zoek Beslissing

88 Beslissingen gevonden
2 juni 2014

Rechtbank van eerste aanleg Brussel, 2 juni 2014

Een fitnessketen voorziet in haar huishoudelijk reglement onder meer een algemeen verbod op hoofddeksels en voor abonnees een verbod op uiterlijke tekenen van politieke en religieuze overtuigingen. Een dame wordt geweigerd omwille van haar hoofddoek die ze draagt om religieuze redenen, een andere dame die een hoofddoek draagt omwille van gezondheidsredenen overkomt hetzelfde. De onderhandelingen brengen geen soelaas. De keten doet enkel aanpassingen voor gezondheidsredenen en mits overleg.
16 september 2013

Hof van Cassatie, 16 september 2013

Naar aanleiding van de gevolgen van een 'groepsverzekering invaliditeit’, gesloten vóór het in voege treden van de wet van 10 mei 2007 (gender), waarbij de uitkering voor vrouwen stopte op hun zestigste en die voor mannen op hun vijfenzestigste,stelt het Hof van Cassatie duidelijk, zoals tot nog toe alleen in de parlementaire werkzaamheden was gebeurd, dat die wet van openbare orde is en dus zijn invloed laat gelden op de gevolgen van de groepsverzekering.

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: