Zoek Beslissing

47 Beslissingen gevonden
8 oktober 2015

Arbeidsrechtbank Leuven, 8 oktober 2015

Een man werd aangeworven als monteur buitendienst in het statuut van arbeider. Een jaar later werd hij aangesteld als technical manager, waardoor hij ook verantwoordelijk was voor een team. In 2012 en 2013 was hij enkele malen arbeidsongeschikt. In 2014 was hij drie maanden ononderbroken afwezig. Hij werd ontslagen omdat zijn afwezigheden het werk ontwrichtten, maar hij bleekt ook te botsen met collega’s en er waren klachten over zijn onvoldoende commerciële houding.
14 juli 2015

Arbeidsrechtbank Leuven, 14 juli 2015

Een arbeider van de technische dienst van een OCMW, tewerkgesteld in contractueel verband, nam deel aan een selectieproef om diezelfde job in statutair verband te kunnen uitoefenen. Op de eerste oproep volgde geen examen; na de tweede oproep wel, waarbij een nieuwe kandidaat als beste uit de proef kwam. De provinciegouverneur schorste zijn benoeming, onder meer wegens een gebrekkige motivering. Hetzelfde scenario deed zich voor na de derde oproep, maar het OCMW handhaafde zijn beslissing. De bevoegde Vlaamse minister vernietigde de beslissing, onder meer op grond van sterke aanwijzingen van politieke inmenging. Het parket werd ingelicht, maar daar liep de zaak vast omdat er geen bewijzen waren voor wie de uiteindelijke schuld droeg.