Zoek Beslissing

30 Beslissingen gevonden
4 oktober 2006

Hof van Cassatie, 4 oktober 2006

Het Hof van cassatie heeft de voorziening van Daniel F. (voorzitter van de Front National) en George-Pierre T. (verantwoordelijke voor de internetsite van het Front National) tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 18 april 2006 verworpen. Het Hof heeft de opgeworpen middelen afgewezen en aldus bevestigd dat de verweten inbreuken geen politiek misdrijf uitmaakten. Het Hof herhaalt eveneens dat het straffen van het openbaar aanzetten tot discriminatie, raciale haat of geweld geen beperking inhoudt van de beoefening vzn het recht op vrijheid van meningsuiting.

Volg ons op onze sociale media