Zoek Beslissing

88 Beslissingen gevonden
30 januari 2012

Correctionele rechtbank Dendermonde, 30 januari 2012

Twee jonge vrouwen zijn pas bevallen en delen dezelfde ziekenhuiskamer. De partner van één van de twee stelt vast dat de andere vrouw van Turkse afkomst is. Hij deelt aan de verpleger mede dat zijn familie geen kamer wenst te delen met een bruine. Raadt aan zijn vrouw aan overal af te blijven om niet besmet te geraken en meent dat het ziekenhuis Turken bij Turken, en Belgen bij Belgen moet leggen. Hij wordt veroordeeld wegens aanzetten tot discriminatie op grond van huidskleur.
13 januari 2012

Correctionele rechtbank (Frankrijk) van Bobigny, 13 januari 2012

Het reglement van een vliegtuigmaatschappij weigert systematisch de toegang voor personen met beperkte mobiliteit die niet vergezeld zijn. De toegang van deze personen wordt afhankelijk gemaakt van de aanwezigheid van een derde en dit omwille van hun lichamelijke handicap. De slachtoffers hadden gereserveerd, en aangegeven dat ze zich in rolstoel verplaatsten, en hun ticket betaald. De maatschappij en sommige werknemers worden vervolgt op grond van het Strafwetboek.
25 maart 2011

Correctionele rechtbank Antwerpen, 25 maart 2011

Een aantal allochtonen beklaagde zich over een weigering tot toegang in een sportzaal. Ze kregen als antwoord dat de zaal volzet was, terwijl hun blanke vrienden zonder probleem lid konden worden. Op 17 januari 2006 werd een klacht ingediend tegen de uitbater van het sportcentrum, op 19 januari van hetzelfde jaar werd een vordering tot staking ingediend. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, rechtsprekend zoals in kortgeding, geeft de geweigerde klanten gelijk en kent dus de vordering tot staking toe (25 september 2008, afgewezen in hoger beroep op 25 februari 2009 en cassatie verworpen op 15 oktober 2010). Aangezien de politie vaststelt dat er personen van allochtone afkomst aanwezig zijn in de sportzaal spreekt de correctionele rechtbank de uitbater vrij.
22 februari 2011

Hof van beroep Luik, 22 februari 2011

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei had de staking bevolen van de indirecte discriminatie op grond van gezondheidstoestand. Het slachtoffer van deze discriminatie droeg een hoofddoek om haar kaalheid, ingevolge een medische behandeling, te verbergen. Het huishoudelijk reglement van de zaak verbood ieder hoofddeksel, de dame in kwestie was dus niet welkom. In beroep meen het hof dat de vordering van het Centrum onontvankelijk is want gesteund op een criterium dat niet bij de wet voorzien is. Eindbeslissing Bergen, 29 september 2015
25 januari 2011

Rechtbank van 1ste Aanleg Brussel, 25 januari 2011

Een jonge vrouw die een hoofddoek draagt wordt verzocht haar hoofddoek af te nemen in een bowlingzaak. De uitbater beroept zich op het huishoudelijk reglement waarbij, in naam van de veiligheid, alle hoofddeksels verboden zijn. De rechter erkent het legitieme doel (veiligheid) van een verbod maar komt tot het besluit dat de middelen om het doel te bereiken noch passend noch noodzakelijk zijn. Hij besluit tot een indirecte discriminatie op basis van geloofsovertuiging, beveelt de staking en de aanplakking van de uitspraak. Het slachtoffer krijgt de forfaitaire schadevergoeding niet bij gebrek aan bewijs van haar morele schade.

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: