Zoek Beslissing

43 Beslissingen gevonden
15 december 2009

Rechtbank van eerste aanleg Charleroi, 15 december 2009

Een wiskundeleerkracht spant een kortgeding aan omdat, in tegenstelling tot haar vorige school in het officieel stadsonderwijs, bij de nieuwe aanwijzing in drie scholen, het dragen van de hoofddoek verboden wordt. De rechter meent dat de principes van neutraliteit die voor dit type van onderwijs decretaal geregeld zijn moeten nageleefd worden en de veruiterlijking van deze neutraliteit zelfs als een wezenlijke en bepalende beroepsverseiste kan beschouwd worden. De directie mocht zich op het neutraliteitspincipe beroepen om de hoofddoek te verbieden.
26 september 2008

Correctionele Rechtbank Charleroi,  26 september 2008

Père Samuel was vervolgd voor de Correctionele rechtbank te Charleroi wegens aanzetten tot haat, enerzijds omwille van de publicatie van een boek in 1996 (« Les Versets Angéliques ») en anderzijds omwille van publieke verklaringen ten aanzien van geschreven pers en televisie in 2002. De vervolging betrof hatelijke uitlatingen ten aanzien van migranten van Islamitische - Arabische afkomst, alsook een oproep tot kordate reactie door de westerse – Europese bevolking wegens de gevaren die deze migratie inhoudt.
26 april 2006

Hof van beroep Bergen, 26 april 2006

Het hof heeft formeel het standpunt van de correctionele rechtbank van 31 januari 2006 bevestigd wanneer deze de draagwijdte van het geschrift dat beklaagde tot 800 personen gericht heeft, toetste met de wet van 30 juli 1981. Door de duidelijke taal die in de brief gesproken wordt heeft beklaagde aangezet tot haat ten aanzien van migranten aangezien hij laat uitschijnen dat ze moeten gelijk gesteld worden met misdadigers en dat ze over meer sociale, fiscale en politieke rechten beschikken dan ‘echte Belgen’.
31 januari 2006

Correctionele rechtbank Bergen, 31 januari 2006

Vrijwillige slagen en verwondingen die ene ziekte of arbeidsongeschiktheid veroorzaakt hebben – de gepleegde feiten zijn ernstig gelet op de racistische motivering die door beklaagde werd opgegeven als oorzaak van zijn daden, op hun hevigheid en de gevolgen voor het slachtoffer; beklaagde heeft zijn asociaal gedrag beseft en getuigt van gemeende spijt, hij vraagt een werkstraf, deze lijkt gelet op zijn jonge leeftijd en zijn wil om te veranderen, aangewezen.

Volg ons op onze sociale media