Zoek Beslissing

88 Beslissingen gevonden
26 mei 2010

Rechtbank van eerste aanleg Hoei, 26 mei 2010

Een kankerpatiënte heeft ingevolge de behandeling te kampen met kaalheid. Daarom draagt ze een hoofddoek. Samen met haar gezin gaat het slachtoffer uit voor een etentje. De dienster wijst er op dat hoofddeksels niet toegelaten zijn. Het slachtoffer stelt een vordering tot staking in op grond van discriminatie omwille van gezondheidstoestand en de rechter kent haar vordering toe. Er is beroep aangetekend. Eindbeslissing Bergen, 29 september 2015.
22 december 2009

Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, 22 december 2009

Een dame met hoofddoek wil plaatsnemen op het terras van een drankgelegenheid. De uitbater weigert haar te bedienen omwille van haar hoofddoek. Tijdens de procedure zal hij inroepen dat zijn zaak in een moeilijke wijk ligt. De stakingsvordering wordt ingeleid door het Openbaar Ministerie. Het is overigens om deze reden dat het slachtoffer bij gebrek aan naleving van vormvereisten tijdens de procedure, geen schadevergoeding krijgt. De rechtbank stelt een directe en indirecte discriminatie vast, beveelt de staking en de publicatie van de uitspraak gedurende drie maanden in de drankgelegenheid.
13 oktober 2009

Correctionele rechtbank Gent, 13 oktober 2009

Een persoon wil een dancing betreden maar de portier weigert hem de toegang. Bij de tussenkomst van de politie verklaart de portier dat hij daartoe opdracht kreeg van de uitbater. Uit het onderzoek blijkt: de portier weigerde de uitbater erbij te halen want dan konden allochtonen binnenglippen…, de uitbater spreekt van 'makak', er zijn in het verleden al verschillende gelijkaardige klachten geweest (weigering wegens gebrek aan lidkaart, te veel volk, kledij, voorgeschiedenis,…).
13 oktober 2009

Correctionele rechtbank Hasselt, 13 oktober 2009

Jongeren van allochtone afkomst beklagen zich over de weigeringen tot toegang van een dancing. Uit het dossier leidt de rechtbank af dat de identiteitscontroles bij alle jongeren plaatsvinden. Jongeren die zich in het verleden agressief opstelden, problemen veroorzaakten of mogelijks problemen zullen veroorzaken worden geweigerd en hierbij gaat het niet enkel om allochtone bezoekers. Deze laatsten zijn overigens in de dancing aanwezig. Er kan dus geen sprake zijn van systematische weigering op grond van ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit.

Blijf op de hoogte

Wil je de activiteiten van Unia volgen? Dat kan op verschillende manieren: