Zoek Beslissing

110 Beslissingen gevonden
20 november 2015

Rechtbank van eerste aanleg Brussel, 20 november 2015

Een instelling die onderwijs voor sociale promotie aanbiedt weert in haar huishoudelijk reglement het dragen van de hoofddoek. Een volwassen leerling wil zich inschrijven voor een cursus ‘essentiële oliën’ maar wordt omwille van haar hoofddoek geweigerd. Ze roept een schending in van het Decreet van 12 december 2008 van de Franse Gemeenschap. De school stelt dat haar legitiem doel er in bestaat neutraal te zijn om politiek-religieuze conflicten te vermijden.
8 september 2015

Hof van Beroep Brussel, 8 september 2015

Een fitnessketen voorziet in haar huishoudelijk reglement onder meer een algemeen verbod op hoofddeksels en voor abonnees een verbod op uiterlijke tekenen van politieke en religieuze overtuigingen. Een dame wordt geweigerd omwille van haar hoofddoek die ze draagt om religieuze redenen, een andere dame die een hoofddoek draagt omwille van gezondheidsredenen overkomt hetzelfde. De onderhandelingen brengen geen soelaas. De keten doet enkel aanpassingen voor gezondheidsredenen en mits overleg.