Arbeidshof Antwerpen, 11 juli 2018

11 juli 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een werknemer staakt en wordt de dag daarna ontslaan. De werkgever verwijt hem zijn negatieve houding, slordigheden bij het uitvoeren van zijn werk en het feit dat hij niet verwittigd heeft dat hij zou staken terwijl er voor die dag afspraken met klanten waren gemaakt. De man roept discriminatie in op grond van syndicale overtuiging.

Arbeidshof Antwerpen, 11 juli 2018

Datum: 11 juli 2018

Instantie: Arbeidshof Antwerpen

Criterium: syndicale overtuiging

Beslissing:

De werknemer voert geen enkel element aan die wijst op een discriminatoir ontslag. De brief van de werkgever toont dit evenmin aan.

Afgekort: Ahof.Antwerpen, 11-07-2018

Downloads