Arbeidshof Antwerpen, 15 januari 2019

15 januari 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een inpakster die lange tijd afwezig was wegens ziekte, wil het werk hervatten in een deeltijds regime maar wordt ontslagen. Ze roept discriminatie in op basis van haar gezondheidstoestand.

Arbeidshof Antwerpen, 15 januari 2019

Datum: 15 januari 2019

Instantie: Arbeidshof Antwerpen

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

Het arbeidshof meent dat er geen sprake is van discriminatie, omdat de werkgever op een bepaald ogenblik zelf een deeltijds regime had voorgesteld. De inpakster werd ontslagen omdat er, gelet op de duur van haar afwezigheid, een vervanger was aangeworven.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Ahof.Antwerpen, 15-01-2019