Arbeidshof Antwerpen, 16 oktober 2017

16 oktober 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een vrouw was in 2007 enige tijd tewerkgesteld als gelegenheidsarbeider bij het algemeen contingent van de haven van Antwerpen. Voor de functie van containermarkeerder diende ze een medisch onderzoek te ondergaan waarvan de criteria vastliggen in een zogenaamd 'Kwaliteitshandboek'. Omwille van haar diabetes type 1 werd ze automatisch afgewezen zonder functiespecifiek onderzoek. Haar zaak werd door de Arbeidsrechtbank afgewezen bij vonnis dd. 15 juni 2010.

Arbeidshof Antwerpen, 16 oktober 2017

Datum: 16 oktober 2017

Instantie: Arbeidshof Antwerpen 

Criterium: handicap 

Beslissing:

Het Hof meent dat de integrale en automatische uitsluiting van insulineafhankelijke diabetici uit de havensector verder gaat dan wat noodzakelijk is om het doel te bereiken dat wordt beoogd (veiligheid) en dus onevenredig en discriminerend is. Het Hof pakt het dossier aan via het criterium 'handicap'.

De externe dienst die oordeelde over de medische geschiktheid, hield geen rekening met de specifieke aspecten van de functie en dus de concrete taken die uiteindelijk zouden uitgeoefend worden. De dienst slaagde er niet in om aan te tonen dat de afwezigheid van de betrokken handicap een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste zou uitmaken.

Het zogenaamde 'Kwaliteitshandboek' waarop de externe dienst zich steunde, wordt nietig verklaard, voor zover het de bepalingen inzake diabetes betreft, aangezien het een onderscheid maakt tussen insuline-afhankelijke kandidaten die zonder meer uitgesloten worden en diabetici die tabletten innemen en onder bepaalde voorwaarden medisch geschikt kunnen worden bevonden. Ook de beslissing tot medische ongeschiktverklaring en de schrapping van de lijst van gelegenheidsarbeiders wordt vernietigd. Het Hof kent de vrouw tot slot een schadevergoeding van 6 maanden brutoloon toe.

Vergelijkbare rechtspraak: Arbeidshof te Antwerpen, 21 november 2011

Downloads