Arbeidshof Antwerpen, 18 november 2019

18 november 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een arbeider werkt al 10 jaar met een pacemaker. Bepaalde taken worden sindsdien overgenomen door zijn collega’s. Een nieuwe ploegbaas geeft hem een opdracht die hij niet zonder risico kan uitvoeren. Hij moet een re-integratieproject volgen en wordt uiteindelijk ontslagen. 

Arbeidshof Antwerpen, 18 november 2019

Datum: 18 november 2019

Instantie: arbeidshof Antwerpen

Criterium: handicap

Beslissing:

Bij vonnis van 8 januari 2019 besliste de arbeidsrechtbank van Tongeren dat de re-integratieprocedure niet correct is toegepast en er wel degelijk sprake is van een discriminerend ontslag.

Het arbeidshof van Antwerpen bevestigt het vonnis van de arbeidsrechtbank.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Antwerpen, 18-11-2019

Downloads