Arbeidshof Antwerpen, 20 maart 2018

20 maart 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een buschauffeur werd destijds ontslagen omwille o.a. van zijn veelvuldige afwezigheden door ziekte. De arbeidsrechtbank stelde hem in het gelijk: het ontslag was discriminerend. Een paar jaar later postuleert hij opnieuw als buschauffeur bij dezelfde werkgever. De sollicitatieprocedure wordt na een paar proeven stopgezet. De kandidaat chauffeur vermoedt dat zijn gezondheidssituatie de reden hiervoor is.

Arbeidshof Antwerpen, 20 maart 2018

Datum: 20 maart 2018

Instantie: Arbeidshof Antwerpen

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

Het Arbeidshof besluit dat de eiser geen enkel element aanvoert dat wijst op een mogelijke implicatie van zijn gezondheidstoestand. De man wordt afgewezen.

Afgekort: Ahof. Antwerpen, 20-03-2018

Downloads