Arbeidshof Antwerpen, 6 juni 2017

6 juni 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een buschauffeur vangt zijn werkzaamheden aan in 2005. In de loop van 2011 en 2012 is hij meerdere keren arbeidsongeschikt. In 2013 is hij vier maanden afwezig omwille van een arbeidsongeval. Hij hervat het werk en wordt ontslagen.

Arbeidshof Antwerpen, 6 juni 2017

Datum: 6 juni 2017

Instantie: Arbeidshof Antwerpen (Unia was geen partij)

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

Het Arbeidshof oordeelt dat er wel degelijk een aantal feiten aangevoerd worden die een discriminatie doen vermoeden, en dat de werkgever er niet in slaagt deze vermoedens te weerleggen.

De werkgever roept in dat de antidiscriminatiewet enkel spreekt over huidige of toekomstige gezondheidstoestand, terwijl de man werd ontslagen om zijn ziekteverleden dat de dienst ontwrichtte. Het Arbeidshof reageert dat CAO nr. 95 dd. 20 oktober 2008 het ziekteverleden in alle fasen van de arbeidsrelatie betreft.

Downloads