Arbeidshof Bergen, 26 juni 2020

26 juni 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Het Waalse ABVV (FGTB) meent dat het binnen een bedrijf gediscrimineerd wordt. De vakbond vraagt dat alle discriminerende acties stopgezet worden. De problemen die de vakbond aanhaalt, zijn onder andere: problemen bij de betaling van de vakbondspremie, vervanging van een vakbondsafgevaardigde en zelfs belaging. Sommige leden van de vakbond dienden eveneens verzoekschriften in tegen hun werkgever. 

Bij ordonnantie van 17 mei 2019 meent de rechtbank geen gevolg te kunnen geven aan het verzoekschrift van de FGTB, want de ingeroepen feiten zijn ofwel van de baan of vormen het voorwerp van andere procedures. De stakingsrechter kan bovendien geen staking bevelen in algemene termen.  De vordering van de FGTB wordt ontvankelijk maar ongegrond verklaard.

Datum: 26 juni 2020

Instantie: arbeidshof Bergen

Criterium: syndicale overtuiging

Beslissing:

Het arbeidshof bevestigt de uitspraak in eerste aanleg.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Bergen, 26-06-2020

Downloads