Arbeidshof Brussel, 1 februari 2016

1 februari 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een buschauffeur meent dat hij gepest wordt op het werk omdat hem verschillende keren gevraagd wordt naar een attest van goed gedrag en zeden. Hij linkt deze vraag aan het feit dat hij zich gaat kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen. De arbeidsrechtbank meent in haar vonnis van 9 september 2014 dat er geen sprake is van discriminatie op grond van syndicale overtuiging.

Arbeidshof Brussel, 1 februari 2016

Criterium: Syndicale overtuiging

Datum: 1 februari 2016

Instantie: Arbeidshof Brussel

Beslissing:

Het Arbeidshof is dezelfde mening toegedaan: het voorleggen van een blanco strafregister was standaard voor alle chauffeurs; de ontslagen werknemer heeft belangrijke feiten verzwegen; de vraag naar het attest dateert al van weken voor de neerlegging van de klacht bij de preventie-adviseur en hoewel het attest op een bepaald moment in zijn bezit was, heeft hij het niet overhandigd.

Afgekort: A.Hof Brussel, 1-02-2016