Arbeidshof Brussel, 14 januari 2015

14 januari 2015
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Vier informatici worden ontslagen. Eén van hen genoot van een beschermd statuut op grond van zijn syndicale overtuiging. Hij kan evenwel enkel aanspraak maken op de vergoedingen voorzien in de betrokken CAO, terwijl de drie anderen kunnen genieten van onderhandelde voordelen.

Arbeidshof Brussel, 14 januari 2015

Datum: 14 januari 2015

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: syndicale overtuiging

Beslissing:

Op grond van alle elementen en stukken in het dossier komt het Arbeidshof tot het besluit dat er wel degelijk sprake is van discriminatie op grond van syndicale overtuiging.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Ahof.Brussel, 14-01-2015