Arbeidshof Brussel, 17 januari 2017

17 januari 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een dame gaat aan de slag bij een vzw als bediende hulpverlener en wordt in 2008 coördinator. In 2010 is ze meer dan 3 maanden ziek, in 2011 is ze zwanger en in 2012 kampt ze met een burn-out. Ze vecht haar ontslag aan en krijgt bij vonnis van 15 januari 2015 gelijk van de Brusselse arbeidsrechtbank. In de beroepsbesluiten komt het argument ‘discriminatie’ aan bod.

Arbeidshof Brussel, 17 januari 2017

Criterium: gezondheidstoestand

Datum: 17 januari 2017

Instantie: Arbeidshof Brussel

Beslissing:

Het Arbeidshof meent dat er geen sprake is van discriminatie op grond van de gezondheidstoestand, aangezien de vrouw zelf de wens reeds had geformuleerd om geen coördinator meer te zijn maar om opnieuw te werken als hulpverlener. Handicap is geen hanteerbaar criterium, aangezien het een ziekte betreft waarvan de beëindiging in het vooruitzicht is.

Afgekort: A.Hof Brussel, 17-01-2017

Downloads