Arbeidshof Brussel, 18 februari 2020

18 februari 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een verkoopster is regelmatig afwezig omwille van ziekte en wordt uiteindelijk ontslagen omdat haar afwezigheid de organisatie van het bedrijf zou belemmeren.

Arbeidshof Brussel, 18 februari 2020

Datum: 18 februari 2020

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

Na een grondige analyse van het begrip ‘gezondheidstoestand’ en de vaststelling dat er reeds vervangingen aan de gang waren nog voor de verkoopster afwezig was, beslist het Arbeidshof dat er sprake is van discriminatie.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Brussel, 18-02-2020