Arbeidshof Brussel, 18 januari 2018

18 januari 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een kleuterleidster lijdt aan dysfonie. Daardoor kan ze haar stem niet meer gebruiken om les te geven. De arbeidsgeneesheer raadt haar een job aan waarbij de stembanden minder belast worden. Daarop stelt de werkgever verschillende mogelijkheden voor in dezelfde gemeente, maar deze aanbiedingen voldoen niet voor de werkneemster.

Arbeidshof Brussel, 18 januari 2018

Datum  18 januari 2018

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

Het Hof oordeelt dat:

  • de feiten die zouden kunnen wijzen op pesten op het werk niet bewezen zijn;
  • de gemeente voldaan heeft aan haar verplichting om redelijke aanpassingen voor te stellen;
  • het intensief gebruik van de stem een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste is waardoor het direct onderscheid gerechtvaardigd is.

Afgekort: Ahof.Brussel, 18-01-2018