Arbeidshof Brussel, 18 september 2014

18 september 2014
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Criterium : Racisme

Thema : Een vrouw van Turkse afkomst solliciteerde voor een job bij een reisagentschap. Ze werd niet geselecteerd; later slaagde ze erin een schriftelijk bewijs terug te vinden met de reden van de weigering. Bij een tweede sollicitatie bij het bedrijf, dit keer voor een andere job, werd ze aangenomen. De relatie met haar diensthoofd verliep echter bijzonder moeilijk en uiteindelijk werd ze ontslagen.

Het arbeidshof bevestigt het vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel van 3 september 2012: die meende dat er wel degelijk sprake was van discriminatie bij de eerste sollicitatie, maar dat er geen sprake was van pesterijen vanwege de afkomst van vrouw, noch van discriminatie bij haar ontslag. Het arbeidshof is wel strenger wat betreft de verantwoordelijkheid van de personen die discriminatoire daden gesteld hebben.

Downloads