Arbeidshof Brussel, 19 juni 2018

19 juni 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een bedrijf nam een reeks werknemers over van een ander bedrijf, maar weigerde de benadeelde aan te werven omdat deze niet akkoord ging met een loonsvermindering. Het bedrijf 'verloor het noodzakelijke vertrouwen in hem' omdat hij gezegd had dat hij de bijstand van zijn vakbond zou vragen om zijn voormalige loon te kunnen behouden.

Arbeidshof Brussel, 19 juni 2018

Datum: 19 juni 2018

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: syndicale overtuiging

Beslissing:

Het Arbeidshof meent dat er sprake is van discriminatie. Het is een 'precedent' omdat de discriminatie in deze zaak niet gebeurde omwille van het syndicale mandaat dat werd uitgeoefend (zoals in de zaak Vindevoghel t. Flight Care uit 2006), maar wel omwille van een ander aspect van de 'syndicale activiteit': namelijk als lid bijstand vragen aan de vakbond. Het is een eerste toepassing van de ruime definitie die het Grondwettelijk Hof in 2009 gaf aan het begrip 'syndicale overtuiging'.

Unia was geen partij. 

Afgekort: Ahof.Brussel, 19-06-2018

Downloads