Arbeidshof Brussel, 20 september 2019

20 september 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een man is slachtoffer van een arbeidsongeval. Daarna is hij eerst een tijd tijdelijk arbeidsongeschikt en daarna volledig arbeidsongeschikt tot het einde van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsrechtbank van Brussel verklaart op 30 oktober 2017 de vordering van de werknemer ongegrond.

Arbeidshof Brussel, 20 september 2019

Datum: 20 september 2019

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: handicap

Beslissing:

Het arbeidshof hervormt het vonnis en beslist dat er voor de werknemer wel sprake is van een handicap in de zin van het VN-Verdrag en de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. Uit het mailverkeer tussen beide partijen blijkt immers duidelijk dat er een vraag was voor redelijke aanpassingen en dat daar nooit een reactie op kwam.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.Hof Brussel, 20-09-2019

Downloads