Arbeidshof Brussel, 25 september 2017

25 september 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een man werkt al een hele tijd als voltijdse buschauffeur. Maar het bedrijf herstructureert en behoudt chauffeurs die deeltijds werken, daarbij tevens rekening houdend met hun anciënniteit. De man is akkoord om te werken als bagagist. Maar hij krijgt gezondheidsproblemen en wordt uiteindelijk omslagen omwille van overmacht.

Arbeidshof Brussel, 25 september 2017

Datum: 25 september 2017

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

Het Hof sluit de toepassing van de antidiscriminatiewetgeving uit, omdat een degelijke fysieke conditie voor de job een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt. Daarbij komt nog dat ook als men de situatie als handicap zou kunnen beschouwen, er geen sprake is van weigering van redelijke aanpassing. Het was gewoon onmogelijk om de man opnieuw als chauffeur aan de slag te laten gaan, gelet op de doorgevoerde herstructurering.

Afgekort: AHof Brussel, 25-09-2017

Downloads