Arbeidshof Brussel, 28 mei 2013

28 mei 2013
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Het arbeidshof hervormt de uitspraak van de arbeidsrechtbank van Brussel van 19 maart 2008.

Het arbeidshof meent dat het streven naar werkzekerheid kan beschouwd worden als een legitiem doel. Maar de middelen om het doel te bereiken zijn hier wel degelijk passend en noodzakelijk: in deze situatie is de leeftijd gecombineerd met anciënniteit geen criterium om te ontslaan maar een criterium dat het einde van de bescherming tegen ontslag inluidt toegepast op dezelfde wijze op alle werknemers die zich in een vergelijkbare identieke situatie bevinden.

Arrest verbroken door Cass., 7-09-2015

Downloads