Arbeidshof Brussel, 4 januari 2022

4 januari 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een man van 59 jaar wordt ontslagen en roept onder meer discriminatie op grond van leeftijd in.

Datum: 4 januari 2022

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: leeftijd

Domein: arbeid

Beslissing:

Het Hof vergelijkt de leeftijden van mensen die in het bedrijf werden ontslagen en komt tot het besluit dat er geen feiten worden aangevoerd die discriminatie kunnen doen vermoeden.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Brussel, 4-01-2022

Downloads