Arbeidshof Brussel, 7 mei 2020

7 mei 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Twee verpleegsters werken in een Franstalig centrum voor leerlingenbegeleiding (PSE) in Brussel zonder de hoofddoek te dragen. Na een aantal jaren bieden ze zich aan op het werk met een hoofddoek, wat in tegenspraak is met het arbeidsreglement aangezien de organisatie werkt met scholen van verschillende strekking, de hiermee gepaard gaande subsidies niet wil verliezen, noch het vertrouwen van de leerlingen die zich vrij moeten kunnen uiten.

Arbeidshof Brussel, 7 mei 2020

Datum : 7 mei 2020

Instantie : Arbeidshof Brussel

Criterium : geloofsovertuiging

Beslissing :

Het Hof meent dat het gaat om een indirecte onderscheid maar dat het doel legitiem is en de middelen om het doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: A.Hof Brussel, 7-05-2020

Vergelijkbare rechtspraak Arbeidshof Brussel, 7 mei 2020

24 februari 2022

Arbeidsrechtbank Luik, 24 februari 2022

Een juriste werkt voor een gemeente en is gespecialiseerd in openbare aanbestedingen. Gedurende jaren zijn er geen problemen. Vanaf november 2020 wenst ze een hoofddoek te dragen en polst hierover bij verschillende personen, aangezien het arbeidsreglement geen verbod voorziet. Bij gebrek aan antwoord, kondigt ze aan de hoofddoek te zullen dragen vanaf februari 2021. De gemeente treft twee verbodsmaatregelen, in afwachting van de wijziging van het arbeidsreglement vanaf de maand maart. Deze wijziging bekrachtigt een absolute en exclusieve neutraliteit.