Arbeidshof Brussel, 8 april 2016

8 april 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheidAndere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een man meent onterecht behandeld te zijn omwille van zijn seropositiviteit en wanneer hij ontslagen wordt stapt hij naar de arbeidsrechtbank. Bij vonnis van 5 september 2014 wordt zijn vordering afgewezen. In zijn beroepsbesluiten roept hij pesten in omwille van zijn seropositiviteit en discriminatie op grond van zijn seksuele geaardheid.

Criterium : seksuele geaardheid – gezondheidstoestand

Datum : 8 april 2016

Instantie : Arbeidshof Brussel

Beslissing:

Het Arbeidshof verwerpt beide argumenten. Aangezien de ontslagen werknemer zich niet beroepen heeft op de anti-discriminatiewetgeving, kan hij ook geen aanspraak maken op het mechanisme van de verdeling van bewijslast. Hij moet dus zelf het pesten en de discriminatie bewijzen maar brengt daartoe onvoldoende elementen aan.

Afgekort: AHof Brussel, 8-04-2016

Downloads