Arbeidshof Brussel, 8 februari 2017

8 februari 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een informaticus werkt voor een auditbedrijf. Nadat hij meermaals afwezig is wegens ziekte, wordt hij ontslagen, ondanks zijn aanvraag om het werk halftijds te hervatten. Hij meent dat zijn ontslag willekeurig en discriminerend is en vecht het aan.

Arbeidshof Brussel, 8 februari 2017

Criterium: gezondheidstoestand

Datum: 8 februari 2017

Instantie: Arbeidshof Brussel

Beslissing:

Bij het vonnis van 14 juni 2014 geeft de arbeidsrechtbank de man gedeeltelijk gelijk en veroordeelt de rechter het bedrijf tot betaling van een vergoeding voor willekeurig ontslag. Het bedrijf gaat in beroep, de vraag naar het discriminerend karakter van het ontslag wordt opnieuw onderzocht.

Volgens de arbeidsrechtbank was het ontslag willekeurig omdat het bedrijf niet loyaal gezocht had naar een nieuwe functie voor zijn werknemer. Het arbeidshof oordeelt dat dit feit op zich niet volstaat om te besluiten tot rechtsmisbruik. Het arbeidshof meent echter dat de informaticus halftijds werk heeft gevraagd voor medische redenen en het stelt een zeker wantrouwen vast in het antwoord van het bedrijf op deze vraag. De ziekte van de werknemer en de gevolgen hiervan worden gezien als een ‘probleem’ voor de dienst.

Het arbeidshof besluit daarom dat indien het ontslag niet willekeurig is, het wel discriminerend is. Het veroordeelt het bedrijf tot een schadevergoeding gelijk aan zes maanden brutoloon. 

Download de uitspraak hiernaast.