Arbeidshof Brussel, 9 januari 2019

9 januari 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Na vier arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur wordt een vijfde overeenkomst afgesloten. De werkneemster is afwezig wegens ziekte en wordt ontslaan. Bij vonnis dd. 15 januari 2016 meende de arbeidsrechtbank dat er geen sprake was van discriminatie.

Arbeidshof Brussel, 9 januari 2019

Datum: 9 januari 2019

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

Het arbeidshof daarentegen meent dat er wel degelijk sprake is van een discriminatoir ontslag, zowel op grond van de huidige als van de toekomstige gezondheidstoestand.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Ahof. Brussel, 9-01-2019