Arbeidshof Brussel, 9 oktober 2017

9 oktober 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een persoon die werkzaam is als helpster-kinderverzorgster in een crèche, wordt ontslaan omwille van haar gedrag. Ze roept in dat de verschillende afwezigheden omwille van haar gezondheidstoestand de eigenlijke reden zijn van haar ontslag.

Arbeidshof Brussel, 9 oktober 2017

Datum: 9 oktober 2017

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

Het Hof meent dat de persoon geen enkel element aanbrengt dat mogelijks wijst op een bewijs van discriminatie.

Afgekort: AHof.Brussel, 9-10-2017