Arbeidshof Gent, 12 februari 2020

12 februari 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: West-Vlaanderen
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Omwille van de werkdruk vinden in een bedrijf spontane werkonderbrekingen plaats. Een kandidaat personeelsafgevaardigde krijgt omwille van zijn gedrag, en als enige van zijn team, meermaals een sanctie opgelegd. 

Arbeidshof Gent, 12 februari 2020

Bij vonnis van 9 januari 2019 oordeelde de Arbeidsrechtbank te Gent dat zijn uiteindelijk ontslag wel degelijk te wijten was aan zijn gedrag en niet aan zijn syndicale overtuiging.

Datum: 12 februari 2020

Instantie: Arbeidshof Gent

Criterium: syndicale overtuiging

Beslissing:

Het Arbeidshof besluit na grondig onderzoek van de feiten dat er wel degelijk sprake is van discriminatie op grond van syndicale overtuiging.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof. Gent, 12-02-2020

Downloads