Arbeidshof Gent, 13 juni 2017

13 juni 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Oost-Vlaanderen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Het Arbeidshof Gent, afdeling Brugge, bevestigt de eerdere veroordeling van een keukenfabrikant wegens leeftijdsdiscriminatie.  Het bedrijf had een kandidaat-verkoper via mail afgewezen met deze boodschap: “Laat ons zeggen dat je inderdaad het perfecte profiel hebt met uitzondering van uw leeftijd”.

Criterium: leeftijd

Datum: 13 juni 2017

Instantie: Arbeidshof Gent (Unia was partij)

Beslissing

Het Hof bekrachtigde het eerdere bevel om te stoppen om sollicitanten louter omwille van vooroordelen over leeftijd af te wijzen. Kandidaten moeten individueel beoordeeld worden op hun vaardigheden. Het bedrijf moet een dwangsom betalen van € 1000 per nieuwe overtreding. De schadevergoeding van €25.000 die de arbeidsrechtbank toekende aan de afgewezen kandidaat werd bevestigd.

Om medewerkers, bestuursleden en klanten te informeren over deze veroordeling en om sollicitanten te laten weten dat zij nieuwe overtredingen kunnen melden, moet het bedrijf de uitspraak gedurende één maand (vanaf betekening via gerechtsdeurwaarder) op een goed zichtbare plaats aanplakken op de plaatsen waar sollicitatiegesprekken worden gehouden.

Afgekort: AHof.Gent, 13-06-2017

Downloads