Arbeidshof Luik, 11 september 2018

11 september 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een vrouw van 52 solliciteert voor een job als secretaresse. De werkgever geeft haar te kennen dat er eerder gezocht wordt naar een kandidaat tussen de 35 en 45 jaar.

Arbeidshof Luik, 11 september 2018

Op 9 september 2016 oordeelde de arbeidsrechtbank van Luik dat er wel degelijk sprake was van discriminatie, maar dat er bij gebrek aan loon enkel een schadevergoeding ter waarde van 1.300 euro kon toegekend worden en dat het slachtoffer dus geen aanspraak kon maken op de vergoeding gelijk aan 6 maanden loon.

Datum: 11 september 2018

Instantie: Arbeidshof Luik

Criterium: leeftijd

Beslissing:

Het Arbeidshof bevestigt dat er wel degelijk sprake is van discriminatie op grond van leeftijd en dat de schadevergoeding moet overeenkomen met 6 maanden loon. De tussenkomst van Unia werd ontvankelijk maar niet gegrond verklaard.

Afgekort: Ahof.Luik, 11-09-2018