Arbeidshof Luik, 13 februari 2020

13 februari 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Een bediende lijdt aan het chronisch vermoeidheidssyndroom. Daardoor is ze doorheen de jaren regelmatig kort afwezig. Na een langere periode van afwezigheid wordt ze ontslagen. De werkgever geeft als reden dat de organisatie binnen het bedrijf door haar afwezigheid ontregeld is. 

De rechtbank meent, bij vonnis van 13 maart 2018, dat de goede werking van het bedrijf een legitieme doelstelling is, maar dat de werkgever geenszins aantoont dat hij geen andere middelen had kunnen aanwenden dan het ontslag van de bediende. Er is dus wel degelijk sprake van discriminatie.

Datum: 13 februari 2020

Instantie: arbeidshof Luik

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

Het arbeidshof bevestigt het vonnis dat in eerste aanleg werd geveld.

Unia was geen partij.

Afgekort: AHof.Luik, 13-02-2020