Arbeidshof Luik, 13 mei 2019

13 mei 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een bediende met een hoorapparaat meent sinds een aantal maanden dat zijn werkgever hem belaagt. De werkgever meent daarentegen dat het werk van de bediende niet voldoet, dat er weinig implicatie is bij de werkzaamheden en dat er sprake is van desinteresse. Na een incident wordt de bediende om dringende reden ontslagen. 

Arbeidshof Luik, 13 mei 2019

Wanneer zijn hoorapparaat defect is, vraagt de bediende om de volgende voormiddag vrijgesteld te worden van dienst voor de herstelling. De overste weigert en zegt dat hij daarvoor verlof moet nemen. De bediende komt niet opdagen en wanneer dit hem verweten wordt, valt hij zijn overste aan. 

Datum: 13 mei 2019

Instantie: arbeidshof Luik

Criterium: handicap

Beslissing:

Aangaande de weigering van redelijke aanpassingen meent het Hof dat het defect een uitzonderlijke gebeurtenis is. Gelet hierop oordeelt het Hof dat, hoewel een defect aan het hoorapparaat natuurlijk een link heeft met de handicap, dit zo zelden gebeurt dat een bijzondere procedure niet nodig is en de gewone regels inzake afwezigheid omwille van medische redenen perfect konden toegepast worden. De bediende beschikte overigens over andere mogelijkheden, zoals verlof nemen in de voormiddag of een afspraak maken in de vooravond.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof Luik, 13-05-2019

Downloads