Arbeidshof Luik, 14 juni 2019

14 juni 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een werkneemster van een gemeente heeft neuromusculaire problemen. Tussen 2011 en 2017 kent de gemeente haar een aanpassing van werktijd toe, zodat ze zich kan verzorgen en haar verplaatsingen beperkt zijn. In 2017 weigert de gemeente dit systeem te verlengen, hoewel dit blijkbaar voldoening schonk aan alle betrokken partijen. Unia probeert te onderhandelen, maar de gemeente weigert op het verzoek in te gaan. 

Arbeidshof Luik, 14 juni 2019

De rechter geeft, in zijn beslissing van 9 maart 2018 uiting aan zijn verwondering over de houding van de gemeente en meer bepaald de weigering om te onderhandelen. Hij meent in zijn beslissing dat er wel degelijk sprake is van weigering van redelijke aanpassingen.

Datum: 14 juni 2019

Instantie: Arbeidshof Luik

Criterium: handicap

Beslissing:

Het arbeidshof bevestigt de uitspraak van de arbeidsrechtbank.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: AHof.Luik, 14-06-2019