Arbeidshof Luik, afdeling Neufchâteau, 20 december 2023

20 december 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een man werd niet ontslagen omwille van zijn gezondheidstoestand, maar omwille van  een vertrouwensbreuk, het weigeren van het aanvaarden van gezag en het niet respecteren van de richtlijnen. Het ontslag was dus niet discriminatoir

Datum: 20 december 2023

Instantie: arbeidshof

Criterium: gezondheidstoestand

Actiedomein: werk

Feiten   

Een man werkte als industrieel ingenieur bij de Franstalige Gemeenschap. Hij werd ontslagen om volgende reden: vertrouwensbreuk wegens het achterhouden van informatie, weigering van het aanvaarden van gezag en niet respecteren van de richtlijnen waardoor de goede werking en de continuïteit van de dienstverlening ernstig wordt verstoord.

Volgens de man was er sprake van discriminatie op grond van zijn gezondheidstoestand.

Beslissing

Het arbeidshof oordeelde dat het ontslag niet discriminatoir was. Uit het feitenrelaas bleek dat het ontslag verband hield met de attitude van de man. Hij respecteerde de richtlijnen die vanuit zijn hiërarchie werden gegeven niet en weigerde om documenten over te maken aan zijn directrice. Er was dus wel degelijk sprake van een vertrouwensbreuk. De man kon volgens het arbeidshof geen feiten aanvoeren die konden wijzen op een vermoeden van discriminatie.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Luik, afd. Neufchâteau, 20-12-2023 – rolnummer 2022/AU/44