Arbeidshof Brussel, 8 januari 2020

8 januari 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een werknemer moet opnieuw voor dezelfde kaderfunctie solliciteren als zijn bedrijf wordt overgenomen. Ondanks uitstekende evaluaties, wordt hij niet weerhouden. De onderneming biedt hem geen nieuwe functie aan en ontslaat de werknemer. Uit vergelijking met de kandidaat die werd weerhouden voor de functie blijkt dat die laatste minder gekwalificeerd was voor de functie. Ook blijkt het openstellen van de functie in kwestie niet gerechtvaardigd. De onderneming kan geen verklaring bieden voor deze tegenstrijdigheden.  

Arbeidshof Brussel, 8 januari 2020

De onderneming was al jaren op de hoogte dat de werknemer chemotherapie volgde nadat er bij hem kanker was vastgesteld. De rechtbank acht de discriminatie op basis van gezondheidstoestand bewezen en veroordeelt, bij vonnis van 27 oktober 2016, de werkgever tot het betalen van een schadevergoeding van zes maand bruto loon.

Datum: 8 januari 2020

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheid 

Beslissing:

Het arbeidshof bevestigt de uitspraak in eerste aanleg wat betreft de schadevergoeding van zes maanden, maar past het bedrag lichtjes aan gelet op andere elementen in de zaak.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Brussel, 8-01-2020