Arbeidsrechtbank Antwerpen, 26 juni 2019

26 juni 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een vakbondsafgevaardigde weigert te werken in een loods waar zich problemen voordoen met asbest.

Arbeidsrechtbank Antwerpen, 26 juni 2019

Datum: 26 juni 2019

Instantie: arbeidsrechtbank Antwerpen

Criterium: syndicale overtuiging

Beslissing:

Uit de stukken in het dossier blijkt dat de werkgever zich niet meer kon beroepen op de dringende reden, dat er sprake is van misbruik van ontslag en dat het lidmaatschap van een vakbond een duidelijke rol heeft gespeeld.

Unia was geen partij bij de zaak. 

Afgekort: Arb.rb.Antwerpen, 26-06-2019

Downloads